Archive for ನವೆಂಬರ್ 18, 2008

ಮುಗಿಲು ಮೌನದಲಿ ರೋಧಿಸುತ್ತಿತ್ತು…

ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ದುಃಖಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ

ವಸುಧೆಯಾದರೋ ತಣ್ಣಗೆ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿಹಳು

ಕಾರಣವೇ ಹೇಳದೆ ಹೋದ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ

 ——————————–

ಜಗತ್ತಿನ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ವಂಚನೆಯೇನಲ್ಲ ಇದು

ಆದರೂ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗಿದು ಮೊದಲನೆಯದು ಅಲ್ವಾ?

ಜಗತ್ತಿನ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವಳೇನು ನೀನಲ್ಲ

ಆದರೂ ಅವರ್‍ಯಾರೂ ನೀನಾಗಲಾರರು ಅಲ್ವಾ?

——————————————–

ಎರಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ.. ಎರಡು ಮೌನ..

ಮತ್ತೆರಡು ದಿವ್ಯ ಏಕಾಂತಗಳ

ನಡುವೆ ಬಂದು ಹೋದ

ಎರಡು ಕನಸುಗಳ ನೆನಪುಗಳೇ

ಸಾಕಲ್ಲವೆ…

ಹೊಸ ಕನಸುಗಳೆರಡರ

ಬೀಜಾಂಕುರಕ್ಕೆ