ಮಾಡಿಬಿಡಲೆಂದು ನಿನ್ನ
ಪ್ರೀತಿಯ ಋಣ ಸಂದಾಯ
ಕಣ್ಣಂಚಿನಿಂದಿದೋ
ನಾಲ್ಕು ಹನಿ ಕಂದಾಯ

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳಿ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s