ಗಮ್ಯವೆತ್ತಲೋ… ಗುರಿ ಯಾವುದೋ

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ… ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದರೂ ಸಾವರಿಸಿಕೊಂಡೆದ್ದು

ಮತ್ತೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೋಲ… ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಬಾಲ

ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

ಸಂಬಂಧ-ಬಂಧ ಅನುರಾಗ ಅನುಬಂಧ

ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

ಸ್ಪರ್ಧೆಯೋ ಜಿದ್ದೋ…ಅರಿಯದೆಯೋ ಅರಿತಿದ್ದೋ

ಒಟ್ಟಾರೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

ಗೆಲ್ಲುವುದೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ, ಬರಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳೇ ಎಲ್ಲ

ದಾಟಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ… ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಈ ಓಟ… ಕೊನೆಯ ನಿಲ್ದಾಣದ ತನಕ

ನಿಲ್ಲದೇ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

Advertisements
Comments
  1. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಲು ಜೀವನ ಒಂದು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ವ್ಯರ್ಥ ಓಟವೋ ಎಂಬತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಿಸದಿರದು..

  2. Tanuja says:

    Hi,

    Kavithe sogasagide!!!

  3. Yogeesh says:

    Lyrics chennagide… liked it

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳಿ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s