ನೆನಪುಗಳ ಬಿಸಿಗಾಳಿ

ಹಗಲಿರುಳು ಬೀಸುತಿದೆ

ನಿನ್ನಾಗಮನದ ಮಂದಾನಿಲವ

ಮನವು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ

ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ  ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯಲಿ

ಭಾವ ಬೇಸತ್ತಿದೆ

ಬಾ ಬಿರುಮಳೆಯಾಗಿ…

ಭರವಸೆಯ ಬೇರು ಸಾಯುತ್ತಿದೆ…

ನೀರೇ ಇಲ್ಲದೆ

ಓ ನೀರೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ….!!!

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳಿ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s