ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ…ನಾನು..ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ

Posted: ಮೇ 28, 2011 in aNaka, ಅಣಕ, ಗಮ್ಮತ್ತಿನ ಹಾಡು, ಜೋಗಯ್ಯ, ಸಿನಿಮಾ, film
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , ,

ಜೋಗಯ್ಯ ಚಿತ್ರದ ತಗಲಾಕ್ಕಂಡೆ ಹಾಡಿನ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಣಕ..

ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ರೂರಲಿ…ಸೀಎಮ್ಮಿನ ಚೇರಲಿ

ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ ಸ್ಟೈಲಲಿ…ಕೂರುತಿದ್ದೆ

ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನೈನ್ ಏಜಲಿ…ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನು ರೇಂಜಲಿ

ಸಫಾರಿ ಸೂಟಲಿ…. ಬೀಗುತಿದ್ದೇ….

ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು….ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು

ರೆಡ್ಡಿ-ರಾಮಣ್ಣನ ಕೈಲಿ ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ

ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು….ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು

ನಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಪರ  ಕೈಲೀ… ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ..

 

ನಾನು ಗಾಜನೂರಿನ ಪಕ್ಕದೂರೋನು..ಶಿಕಾರಿ ಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದೋನು..

 

ಯಾವಾಗ್ಲು ಜಗ್ಳ ನಿಮ್ದು.. ಬೆನ್ನ್ಹಿಂದೇ ಇರಿಯೋಕೆ..

ರೆಸಾರ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆನ್ನ್ಹಿಂದೆ ಬತ್ತೀನೇ..

 

ಕೆಆರ್ ಪುರದ ಖೆಡ್ಡಾದೊಳಗೆ, ಡಿನೋಟಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ…

ನಿಮ್ಮಾಣೆ ನಾನು..

ದೇವನಳ್ಳಿ ಗಲ್ಲಿಯೊಳಗೆ, ಕಟ್ಟಾ ಸೈಟು ಹೊಡೆವಾಗ ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ…

 

ಮೀಡ್ಯಾದೋರು ನನ್ನನ್ ಫಾಲೋ… ಮಾಡೋದ್ಯಾಕೋ…

ನಾನಂಥವನಲ್ಲ…ನಾನಂಥವನಲ್ಲ…

ನನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾಮುಗಳನು ಎದುರಿಟ್ಕೊಂಡು…ದೂರೋದ್ಯಾಕೋ..

ಛೆ…ನಾನಂತೋನಲ್ಲ…

 

ನಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂತಾರೋ…. ನಿಮ್  ಶಿಷ್ಯ ಅಂತಾರೋ..

ಬೆನ್ ಹಿಂದೆ ಮಾತ್ರ… ಬ್ಯಾರೇನೋ…

 

ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು….ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು

ಬಳ್ಳಾರಿ ಧಣಿಗಳ ಕೈಲಿ ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ..

ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು….ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು

ಗೌಡ್ರು-ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಕೈಲಿ ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ…

 

ಇವರ್ಯಾಕೇ ನನ್ನ… ಹಿಂಗ್ಕಾಡ್ತಾರೋ…

 

ಮಾಜಿ ಪಿಎಮ್ ತಂಟೇಗ್ಹೋಗಿ…ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮಿನಲ್ಲಿ… ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ..

ವಿಜ್ಜಿ-ರಾಘು ಹೆಸ್ರಿನಲಿ..ಲ್ಯಾಂಡು-ಡೀಲು ಮಾಡುವಾಗ.. ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ..

 

ಸಿದ್ಧ್ರಾಮಯ್ಯ ಉಗ್ದು ನನ್ನ ಉಪ್ಪಾಕ್ತಾರೇ…

ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದು ನಗ್ತಿರ್ತಾರೇ..

ಕಳಕೊಂಡೇ ಕಳಕೊಂಡೇ…ಮರ್ಯಾದೇ ಕಳಕೊಂಡೇ…

ಹುಡುಕೋದು ಎಲ್ಲಿ…ಇನ್ನು ನಾ

 

ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು….ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು

ಬಾಯ್ಬಡುಕ ರೇಣುಕ ಕೈಲಿ ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ…

ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು….ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು

ಸಂಪಂಗಿ ನುಂಗಣ್ಣನ ಕೈಲಿ ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ…

 

ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ರೂರಲಿ…ಸೀಎಮ್ಮಿನ ಸೀಟಲಿ

ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ ಸ್ಟೈಲಲಿ…ಕೂರುತಿದ್ದೆ

ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನೈನ್ ಏಜಲಿ…ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನು ರೇಂಜಲಿ

ಸಫಾರಿ ಸೂಟಲಿ…. ಬೀಗುತಿದ್ದೇ….

ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು….ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು

ಗೌರ್ನರ್ ಆದೇಶದ ಕೈಲಿ ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ…

ತ..ತ..ತ..ತ ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ… ನಾನು….ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು

ಸರ್ಕಾರ ರಕ್ಷಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡ್ ಬಿಟ್ನಲ್ಲಪ್ಪೋ ……

ಮೂಲ ಹಾಡು (ಜೋಗಯ್ಯ ಚಿತ್ರದಿಂದ)

ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ರೂರಲಿ, ಸಂಪಂಗಿ ಕೇರಿಲಿ,

ಕಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲಲಿ…ಓದುತಿದ್ದೆ…

ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸು ಇಸ್ವಿಲಿ..ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನು ಏಜಲಿ

ಸಿಕ್ಸೋ ಕ್ಲಾಕ್ ಟೈಮಲಿ… ಹೋಗುತಿದ್ದೇ..

ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು….ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು

ಚೂರಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಕೈಲಿ ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ

ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು….ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು

ಮಿನುಗು ತಾರೆ ಕಲ್ಪನ ಕೈಲಿ ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ

 

ಇವ ಗಾಜನೂರಿನ ಗಂಡು ಕಣಮ್ಮೋ…ಇವ ಪೋಲಿ ಹುಡುಗರ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮೋ..

 

ಮಾವಾನ ಮಗ್ಳಾ ನೀನು..ಹಿಂದ್ಹಿಂದೇ ಬರೋಕೆ

ಅತ್ತೇಯ ಮಗಳಂದ್ಕೋ.. ನಿನ್ನ್ಹಿಂದೇ ಬತ್ತೀನಿ

 

ಶ್ರೀರಾಂಪುರದ ಅಡ್ಡದೊಳಗೆ ಅಂದರ್-ಬಾಹರ್ ಆಡುವಾಗ ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ

ನಿನ್ನಾಣೇ ನಾನು…

ಗೋರಿಪಾಳ್ಯ ಗಲ್ಲಿಯೊಳಗೆ ನೈಂಟಿ ಹೊಡ್ಯೋಕ್ ಹೋಗುವಾಗ ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ

 

ಪೊರ್ಕಿ ಹಂಗೇ ನನ್ನ ಫಾಲೋ… ಮಾಡೋದ್ಯಾಕೋ…

ನಾನವನಲ್ಲ….ನಾನವನಲ್ಲ…

ತಿನ್ನೋ ಹಂಗೇ ದುರುಗುಟ್ಕೊಂಡು… ನೋಡೋದ್ಯಾಕೋ…

ಛೇ…ನಾನಂಥೋನಲ್ಲ..

 

ನಮ್ಮಣ್ಣ ಬಂಟಾನೋ… ನಮ್ ಏರ್ಯಾ ಗೊತ್ತೇನೋ…

ನನ್ ಹಿಂದೇ ಬಿದ್ರೇ… ಮ್ಯಾರೇಜೋ…

 

ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು….ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು

ಬಂಗಾರಿ ಭಾರತಿ ಕೈಲಿ ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ

ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು….ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು

ಬೀದಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಕೈಲಿ ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ

 

ಇವನ್ಯಾರ ಮಗನೋ..ಹೀಂಗವ್ನಲ್ಲ…..

 

ಮಾಜಿ ಡವ್ವು ಮದುವೇಗ್ಹೋಗಿ ಧಾರೆ ಹುಯ್ಯೋ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ.. ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ

ಅಣ್ಣಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆಯಲಿ ಡಂಕಣಕ ಹಾಕುವಾಗ.. ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ

 

ವಜ್ರಮುನಿಯ ಲುಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟು… ಕಾಳ್ಹಾಕ್ತಾನೋ…

ಅಣ್ಣಾವ್ರಂಗೆ ಸ್ಟೈಲಾಗ್ ನಡೆದು… ನಗ್ತಿರ್ತಾನೋ…

ಕಳಕೊಂಡೇ.. ಕಳಕೊಂಡೇ.. ನನ್ನೇ ನಾ ಕಳಕೊಂಡೇ..

ಹುಡುಕೋದು ಎಲ್ಲಿ….ನನ್ನೆನಾ…

 

ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು….ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು

ಬಾಯ್ಬಡುಕು ಮಂಜುಳ ಕೈಲಿ ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ

ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು….ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು

ರೌಡಿ ರಂಗಣ್ಣನ ಕೈಲಿ ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ

 

ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ರೂರಲಿ, ಸಂಪಂಗಿ ಕೇರಿಲಿ,

ಕಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲಲಿ…ಓದುತಿದ್ದೆ…

ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸು ಇಸ್ವಿಲಿ..ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನು ಏಜಲಿ

ಸಿಕ್ಸೋ ಕ್ಲಾಕ್ ಟೈಮಲಿ… ಹೋಗುತಿದ್ದೇ..

ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು….ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು

ಜೋಗಿ ಮಾದೇಶನ ಕೈಲಿ ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ

ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು….ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡೇ ನಾನು

ಗಂಡ್ಬೀರಿ ರಕ್ಷಿತ ಕೈಲಿ ತಗಲ್ಹಾಕ್ಕಂಡ್ ಬಿಟ್ನಲ್ಲಪ್ಪೋ….

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
 1. sunitha ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  super.keep it up.

 2. ಜಿ.ಎಸ್.ಹತ್ತಿಗೌಡರ. ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದುವರೆಸಿ.
  http://www.jnanamukhi.blgospot.com

 3. armanikanth ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  viji,bombat

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳಿ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s