Archive for ಆಗಷ್ಟ್ 3, 2011

ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ನಗುವ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತಾ…

ಉಪೇಂದ್ರರ ಎ ಸಿನೆಮಾದ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ನಗ್ತಾಳೆ….ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿ..ಈ ಅಣಕ..:-)

ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ.. ನಗ್ತಾರೆ…ಎ ಎ
ಹಲ್ಕಿರಿದು ಮಿಂಚ್ತಾರೆ..ಎ ಎ
ಶೆಟ್ರಾದ್ರು… ಹೈಲ್ ಹೈಲು..
ಈಶ್ವರಪ್ಪನ.. ಹಾರ್ಟ್ ಫೈಲು…
ಯಡ್ಡಿಫುಲ್ ಕುಷ್… ಆಗವ್ರೆ..

ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ.. ನಗ್ತಾರೆ…||

ಎರಡನೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್.. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೊಯ್ತು
ಯಡ್ಡಿಯು ಸೀಟ್‌ಬಿಟ್…ಹೋಗಾಯ್ತು
ಪಾರ್ಟಿಯ ಶಿಸ್ತು… ಹಾಳಾಗ್ ಹೋಯ್ತು..
ಯಡ್ಡಿಯ ಗೌರ್‌ಮೆಂಟ್… ಹಾಳ್ಮಾಡ್ತು

ಪಾರ್ಟಿಯು ಎರಡು… ಪೀಸ್ ಆಗೋದ್ರೂ
ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು ಆನಾಗಿದೆ…ಎ ಎ

ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ.. ನಗ್ತಾರೆ…ಎ ಎ
ಹಲ್ಕಿರಿದು ಮಿಂಚ್ತಾರೆ..ಎ ಎ
ಶೆಟ್ರಾದ್ರು… ಹೈಲ್ ಹೈಲು..
ಈಶ್ವರಪ್ಪನ.. ಹಾರ್ಟ್ ಫೈಲು…
ಯಡ್ಡಿಫುಲ್ ಕುಷ್ ಆಗವ್ರೆ..:-)

ಗಣಿರೆಡ್ಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ… ವೀಕಾಗ್ ಹೋಯ್ತು
ಸ್ಕ್ಯಾಮುಗಳೆಲ್ಲ… ಲೀಕಾಯ್ತು
ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ… ಪಕ್ಷ ಕೆಟ್ಟೊಯ್ತು
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವ್ರ್ ಮನೆ…. ಹಾಳಾಯ್ತು
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರು,…. ಆರ್ ತಿಂಗಳ ನಂತ್ರ…ಮತ್ ಯಡ್ಡಿ ಬರ್ತಾರಂತೆ.. ಎ ಎ !!!

ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ.. ನಗ್ತಾರೆ…ಎ ಎ
ಹಲ್ಕಿರಿದು ಮಿಂಚ್ತಾರೆ..ಎ ಎ
ಶೆಟ್ರಾದ್ರು… ಹೈಲ್ ಹೈಲು..
ಈಶ್ವರಪ್ಪನ.. ಹಾರ್ಟ್ ಫೈಲು…
ಯಡ್ಡಿಫುಲ್ ಕುಷ್ ಆಗವ್ರೆ..:-)

೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦-೦
ಮೂಲ ಹಾಡು ಇಲ್ಲಿದೆ
ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಲಿರಿಕ್ಸ್.ಕಾಂ

ಸುಮ್‍ಸುಮ್ನೆ ನಗ್ತಾಳೆ..ಎ..ಎ
ಝುಮ್‍ಝುಮ್ನೆ ಮಿಂಚ್ತಾನೆ..ಎ..ಎ
ಯೌವನವೆ ಐಲ್ ಐಲು
ಹೃದಯಗಳ ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲು
ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ ಹೋಗಿದೆ
ಸುಮ್‍ಸುಮ್ನೆ ನಗ್ತಾಳೆ..ಎ..ಎ
ಝುಮ್‍ಝುಮ್ನೆ ಮಿಂಚ್ತಾನೆ..ಎ..ಎ

ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೊ ಇಂಜಿನ್ ಸೀಜ್ ಆಗೋಯ್ತು
ಬುದ್ಧಿಯ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾರೋಯ್ತು
ಪ್ರಾಯದ ಗ್ಲಾಸು ಚೂರಾಗೋಯ್ತು
ಲಜ್ಜೆಯ ಬಾನೆಟ್ ಹಾರೋಯ್ತು
ಬಾಡಿಗಳೆರಡು ಕ್ರ್ಯಾಶಾಗಿ ಹೋದ್ರು
ಲವ್ ಲೈಟ್ಸು ಆನಾಗಿದೆ

ಸುಮ್‍ಸುಮ್ನೆ ನಗ್ತಾಳೆ..ಎ..ಎ
ಝುಮ್‍ಝುಮ್ನೆ ಮಿಂಚ್ತಾನೆ..ಎ..ಎ
ಯೌವನವೆ ಐಲ್ ಐಲು
ಹೃದಯಗಳ ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲು
ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ ಹೋಗಿದೆ

ಮನಸೆಂಬ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೀಕಾಗ್ ಹೋಯ್ತು
ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಆಫಾಯ್ತು
ಅಪ್ಪುಗೆಯಿಂದ ಆಕ್ಸೆಲ್ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು
ಮುತ್ತಿಗೆ ನೂರು ಜ್ಯಾಮಾಯ್ತು
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರು
ಡೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲವ್ ಸಾಂಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ..ಎ..ಎ

ಸುಮ್‍ಸುಮ್ನೆ ನಗ್ತಾಳೆ..ಎ..ಎ
ಝುಮ್‍ಝುಮ್ನೆ ಮಿಂಚ್ತಾನೆ..ಎ..ಎ
ಯೌವನವೆ ಐಲ್ ಐಲು
ಹೃದಯಗಳ ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲು
ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ ಹೋಗಿದೆ
ಸುಮ್‍ಸುಮ್ನೆ ನಗ್ತಾಳೆ..ಎ..ಎ
ಝುಮ್‍ಝುಮ್ನೆ ಮಿಂಚ್ತಾನೆ..ಎ..ಎ