ವೈ ದಿಸ್…ಫೇಸ್ಬುಕ್…ಫೇಸ್ಬುಕ್…ಫೇಸ್-ಬುಕ್-ಐಡಿ…ಐಡಿ…. !!!

Posted: December 31, 2011 in aNaka, ಅಣಕ, ಅಣಕವಾಡು, ಇತ್ಯಾದಿ...

ಯೋ ಬಾಯ್ಸ್…

ಐ ಯಾಮ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್…

ನೆಟ್ ಸಾಂಗ್…ಕೆಟ್ ಸಾಂಗ್

ವೈ ದಿಸ್…ಫೇಸ್ಬುಕ್…ಫೇಸ್ಬುಕ್…ಫೇಸ್-ಬುಕ್-ಐಡಿ…ಐಡಿ….
ವೈ ದಿಸ್…ಫೇಸ್ಬುಕ್…ಫೇಸ್ಬುಕ್…ಫೇಸ್-ಬುಕ್-ಐಡಿ…ಐಡಿ…

ಲಾಗಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್…

ವೈ ದಿಸ್…ಫೇಸ್ಬುಕ್…ಫೇಸ್ಬುಕ್…ಫೇಸ್-ಬುಕ್-ಐಡಿ…ಐಡಿ….

ಮೈಂಟೇನ್ ದಿಸ್…

ವೈ ದಿಸ್… ಫೇಸ್ಬುಕ್…………………… ಐಡಿ…

ಸ್ಟೇಟಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕ್ವೋಟು…
ಫ್ರೆಂಡು ಪೋಸ್ಟು ಲೈಕು…
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಲ್ …ಫೋಟೋ ಫೋಟೋ
ಆನ್ ದಿ ಫೋಟೋ.. ಕಮೆಂಟು…

ವೈ ದಿಸ್…ಫೇಸ್ಬುಕ್…ಫೇಸ್ಬುಕ್…ಫೇಸ್-ಬುಕ್-ಐಡಿ…ಐಡಿ….
ವೈ ದಿಸ್…ಫೇಸ್ಬುಕ್…ಫೇಸ್ಬುಕ್…ಫೇಸ್-ಬುಕ್-ಐಡಿ…ಐಡಿ…

ಟೈಮ್-ಪಾಸು… ಗೇಮು-ಗೇಮು
ವರ್ಕ್ ಮಿಡಲು… ಚಾಟು
ಫೋಟೋ-ವಿಡಿಯೋ.. ಪೋಸ್ಟು-ಪೋಸ್ಟು
ಆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು..ಟ್ಯಾಗ್ಸು

ವೈ ದಿಸ್…ಫೇಸ್ಬುಕ್…ಫೇಸ್ಬುಕ್…ಫೇಸ್-ಬುಕ್-ಐಡಿ…ಐಡಿ….
ವೈ ದಿಸ್…ಫೇಸ್ಬುಕ್…ಫೇಸ್ಬುಕ್…ಫೇಸ್-ಬುಕ್-ಐಡಿ…ಐಡಿ…

ಕೈಯ್ಯಲ್ಲ್ ಮೌಸು…
ಓನ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್…

ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೌಸು
ಮೌಸು ಕ್ಲಿಕ್ಕು
ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ಲು….. ಫಿಯರು

ವರ್ಕ್ ಹವರು
ಬಾಸು ಕಮ್ಮು
ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿ ಟು…. ಛೇಂಬರು

ಸ್ಕೋಲ್ಡು ಸ್ಕೋಲ್ಡು…
ಮಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡು…
ಹಿ ಶೌಟೆಡ್ ಎಟ್ ಮಿ ನವ್ವು

ಬೌವ್ವು- ಬೌವ್ವು
ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಾಸು
ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಹೌವ್ವು

ಬಾಸ್ ಯೂ ಆರ್… ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಲ್
ವೈ ಶುಡ್ ಐ.. ವರ್ಕು…

ದಿಸ್ಸು ಸಾಂಗು ಫಾರ್ ಎಪ್.ಬಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸು..
ಯೂ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚಾಯ್ಸು…

ವೈ ದಿಸ್…ಫೇಸ್ಬುಕ್…ಫೇಸ್ಬುಕ್…ಫೇಸ್-ಬುಕ್-ಐಡಿ…ಐಡಿ…
ವೈ ದಿಸ್…ಫೇಸ್ಬುಕ್…ಫೇಸ್ಬುಕ್…ಫೇಸ್-ಬುಕ್-ಐಡಿ…ಐಡಿ…
ವೈ ದಿಸ್…ಫೇಸ್ಬುಕ್…ಫೇಸ್ಬುಕ್…ಫೇಸ್-ಬುಕ್-ಐಡಿ…ಐಡಿ….
ವೈ ದಿಸ್…ಫೇಸ್ಬುಕ್…ಫೇಸ್ಬುಕ್…ಫೇಸ್-ಬುಕ್-ಐಡಿ…ಐಡಿ…

ಕೆಟ್ ಸಾಂಗ್……………….!!!!

Advertisements
Comments
 1. chetana Teerthahalli says:

  chenda unTu… enjoyed 🙂

 2. Yogeesh says:

  Sooper… you are too fast on this

 3. ಬಾಸ್ ಯೂ ಆರ್… ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಲ್
  ವೈ ಶುಡ್ ಐ.. ವರ್ಕು
  soooooperrrr….

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳಿ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s