Archive for ಫೆಬ್ರವರಿ, 2012

ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ ಆದ ಅಣಕ ಬರೆದಿದ್ದೆ.  ಕೊಲವೆರಿ ಇ-ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ

ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕೊಲವೆರಿ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಟ್ ಪಡೆದ ಪವನ್ ವಿರಚಿತ ‘ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ’ ದ  ‘ಪ್ಯಾರ್-ಗೇ ಆಗ್-ಬಿಟ್ಟೈತೆ’ಗೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಸಾಲಾ ‘ಮಿಕ್ಸಿ’ದ್ರೆ ‘ಹಿಟ್ಟಾ’ಗುತ್ತಾ ? :-)

ಪತ್ಥರ್-ಗೇ ಆಗ್ ಬಿಟ್ಟೈತೆ… ಈ ಪತ್ರೊಡೆ… ಪತ್ಥರ್-ಗೇ ಆಗ್ ಬಿಟ್ಟೈತೆ
ವೇಸ್ಟ್- ಗೇ ಆಗ್ ಬಿಟ್ಟೈತೆ… ಈ ಪತ್ರೊಡೆ… ವೇಸ್ಟ್- ಗೇ ಆಗ್ ಬಿಟ್ಟೈತೆ

ಖಾನೇ ಲಾಯಕ್ ಅನ್ಸತಾ ಇಲ್ಲ… ಪತ್ರೊಡೆ
ತಿಂದ್ ಗಿಂದ್ ಹೊಟ್ಟೇ ನೋವು… ಬರ್ತದೇ
ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಹಾಳಾಗ್ ಬಿಟ್ಟೈತೆ

ಪತ್ಥರ್-ಗೇ ಆಗ್ ಬಿಟ್ಟೈತೆ…
ಪತ್ಥರ್-ಗೇ ಆಗ್ ಬಿಟ್ಟೈತೆ…
ಪತ್ಥರ್-ಗೇ ಆಗ್ ಬಿಟ್ಟೈತೆ… ಈ ಪತ್ರೊಡೆ… ಪತ್ಥರ್-ಗೇ ಆಗ್ ಬಿಟ್ಟೈತೆ

ಕಲ್ಲು ತಿಂದು ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದು… ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಲ್ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ… ಕ್ಯಾಕರ್ಸಿ… ಉಗಿತವ್ರೇ
ನಿಮ್ದೂಕೇ… ವೇಸ್ಟ್ ಕಿಯಾ ಅನ್ನುತಾವ್ರೇ
ಕಲ್ಲು ತಿಂದು ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದು… ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಲ್ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ… ಕ್ಯಾಕರ್ಸಿ… ಉಗಿತವ್ರೇ
ನಿಮ್ದೂಕೇ… ವೇಸ್ಟ್ ಕಿಯಾ ಅನ್ನುತಾವ್ರೇ

ಅಗ್ಯೋದ್ ಗಿಗ್ಯೋದ್ ನಕ್ಕೋಜಿ
ಸುಮ್ಕೇ ಗುಳುಮ್ ಕರೋಜಿ
ನಮ್ದುಕೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ

ಪತ್ಥರ್-ಗೇ ಆಗ್ ಬಿಟ್ಟೈತೆ… ಈ ಪತ್ರೊಡೆ… ಪತ್ಥರ್-ಗೇ ಆಗ್ ಬಿಟ್ಟೈತೆ
ಪತ್ಥರ್-ಗೇ ಆಗ್ ಬಿಟ್ಟೈತೆ… ಈ ಪತ್ರೊಡೆ… ಪತ್ಥರ್-ಗೇ ಆಗ್ ಬಿಟ್ಟೈತೆ

ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟು… ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟು… ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋರ್ಯಾರ್
ನಿಮ್ಮನ್ನ… ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋರ್ಯಾರ್
ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟು… ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟು… ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋರ್ಯಾರ್
ನಿಮ್ಮನ್ನ… ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋರ್ಯಾರ್

ಸುಮ್ನೇ ಕೀಟ್ಲೆ ಯಾಕ್ಮಾಡ್ತೀ
ವಾಸ್ನೇ ಘಂ-ಘಂ ಅಂತೈತೆ
ತಿನ್ನೋಕ್ ಶುರು ಕರ್ಕೇ ದೇಖೋಜಿ…

ತಕ್ಕೋ… ತಕ್ಕೋ…

ಪತ್ಥರ್-ಗೇ ಆಗ್ ಬಿಟ್ಟೈತೆ… ಈ ಪತ್ರೊಡೆ… ಪತ್ಥರ್-ಗೇ ಆಗ್ ಬಿಟ್ಟೈತೆ
ವೇಸ್ಟ್- ಗೇ ಆಗ್ ಬಿಟ್ಟೈತೆ… ಈ ಪತ್ರೊಡೆ… ವೇಸ್ಟ್- ಗೇ ಆಗ್ ಬಿಟ್ಟೈತೆ

ಖಾನೇ ಲಾಯಕ್ ಅನ್ಸತಾ ಇಲ್ಲ… ಪತ್ರೊಡೆ
ತಿಂದ್ ಗಿಂದ್ ಹೊಟ್ಟೇ ನೋವು… ಬರ್ತದೇ
ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಹಾಳಾಗ್ ಬಿಟ್ಟೈತೆ… ಛೇ… ಛೇ… ಛೇ…

ಪತ್ಥರ್-ಗೇ ಆಗ್ ಬಿಟ್ಟೈತೆ… ಈ ಪತ್ರೊಡೆ… ಪತ್ಥರ್-ಗೇ ಆಗ್ ಬಿಟ್ಟೈತೆ

ಮೂಲ ಹಾಡು: ‘ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ’ ಚಿತ್ರದ ‘ಪ್ಯಾರ್‌ಗೆ ಅಗ್ಬಿಟೈತೆ…’
ಕೃಪೆ: kannadalyrics.com

ಪ್ಯಾರ್‌ಗೆ ಅಗ್ಬಿಟೈತೆ… ಓ ನಮ್ದುಕ್ಕೆ… ಪ್ಯಾರ್‌ಗೆ ಅಗ್ಬಿಟೈತೆ
ಜಾನ್‌ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟೈತೆ… ಓಯ್ ನಮ್ದುಕ್ಕೆ… ಜಾನ್‌ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟೈತೆ

ಖಾನಾ ಪೀನಾ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ… ನಮ್ದುಕೇ
ನೀಂದ್ ಗೀಂದ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ… ನಮ್ದುಕೇ
ಜಿಂದ್‌ಗೀನೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟೈತೆ

ಪ್ಯಾರ್‌ಗೆ ಅಗ್ಬಿಟೈತೆ…
ಪ್ಯಾರ್‌ಗೆ ಅಗ್ಬಿಟೈತೆ…
ಪ್ಯಾರ್‌ಗೆ ಅಗ್ಬಿಟೈತೆ… ಓಯ್ ನಮ್ದುಕ್ಕೆ… ಪ್ಯಾರ್‌ಗೆ ಅಗ್ಬಿಟೈತೆ

ದಿಲ್ದು ಒಳ್ಗೆ ಗುಲ್ಲು ಎದ್ದು… ನಮ್ದು ಮನ್ಸು ಯಾಕೋ ಇಂದು… ಕ್ಯಾಕರ್ಸಿ… ಉಗಿತೈತೆ
ನಿಮ್ದುಕ್ಕೆ… ಪ್ಯಾರ್ ಕರೋ ಅಂತಾ ಐತೆ
ದಿಲ್ದು ಒಳ್ಗೆ ಗುಲ್ಲು ಎದ್ದು… ನಮ್ದು ಮನ್ಸು ಯಾಕೋ ಇಂದು… ಕ್ಯಾಕರ್ಸಿ… ಉಗಿತೈತೆ
ನಿಮ್ದುಕ್ಕೆ… ಪ್ಯಾರ್ ಕರೋ ಅಂತಾ ಐತೆ

ಉಗ್ಯೋ-ಗಿಗ್ಯೋ ನಕ್ಕೊಜಿ
ಸುಮ್ಕೇ ಪ್ಯಾರ್ ಕರೋಜಿ
ನಮ್ದುಕ್ಕೆ ನಿಮ್… ಇಶ್ಕ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ

ಪ್ಯಾರ್‌ಗೆ ಅಗ್ಬಿಟೈತೆ… ಓಯ್ ನಮ್ದುಕ್ಕೆ… ಪ್ಯಾರ್‌ಗೆ ಅಗ್ಬಿಟೈತೆ
ಪ್ಯಾರ್‌ಗೆ ಅಗ್ಬಿಟೈತೆ… ಓಯ್ ನಮ್ದುಕ್ಕೆ… ಪ್ಯಾರ್‌ಗೆ ಅಗ್ಬಿಟೈತೆ

ಶಾದಿ ಗೀದಿ ಆಗ್-ಬಿಟ್ಟಿ… ಛೋಟಾ ಘರ್ ಮಾಡ್-ಬಿಟ್ಟಿ… ಡಜನ್ ಮಕ್ಳು ಹೆತ್ತುಬಿಡೋದೇ
ಇನ್ಮುಂದೆ… ಡೆಕೇಡ್ ಭರ್ಕೋ ಹೆತ್ತುಬಿಡೋದೇ
ಶಾದಿ ಗೀದಿ ಆಗ್-ಬಿಟ್ಟಿ… ಛೋಟಾ ಘರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿ… ಡಜನ್ ಮಕ್ಳು ಹೆತ್ತುಬಿಡೋದೇ
ಇನ್ಮುಂದೆ… ಡಜನ್ ಡಜನ್ ಹೆತ್ತುಬಿಡೋದೇ

ಅಲ್ಲಿಗಂಟಾ ಯಾಕ್ ಕಾಯ್ತೀ
ಒಳಗೆ ಜುಂ-ಜುಂ ಅಂತೈತಿ
ಇಲ್ಲೇ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಬಿಡೋದೇ

ನಕ್ಕೋ… ನಕ್ಕೋ…

ಪ್ಯಾರ್‌ಗೆ ಅಗ್ಬಿಟೈತೆ… ಓ ನಮ್ದುಕ್ಕೆ… ಪ್ಯಾರ್‌ಗೆ ಅಗ್ಬಿಟೈತೆ
ಜಾನ್‌ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟೈತೆ… ಓಯ್ ನಮ್ದುಕ್ಕೆ… ಜಾನ್‌ಗೆ ಹೋ…ಗ್ಬಿಟೈತೆ

ಖಾನಾ ಪೀನಾ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ… ನಮ್ದುಕೇ
ನೀಂದ್ ಗೀಂದ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ… ನಮ್ದುಕೇ
ಜಿಂದ್‌ಗೀನೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟೈತೆ… ಎ… ಎ… ಎ…

ಪ್ಯಾರ್‌ಗೆ ಅಗ್ಬಿಟೈತೆ.. ಓ ನಮ್ದುಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರ್‌ಗೆ ಅಗ್ಬಿಟೈತೆ

ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಉತ್ರ ಬರೆಯೋಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಹಾಲೇ ‘ಸೆರೆಮನೆ’ಯಾದಾಗ ‘ಅರಮನೆ’ ಚಿತ್ರದ ‘ಪತ್ರ ಬರಯಲಾ… ಇಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಲಾ…’ ಹಾಡು ‘ಉತ್ರ ಬರೆಯಲಾ… ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೆಯಲಾ’ ಎಂಬ ಸಂದಿಗ್ಧದ ಪಾಡಾಗಿದೆ 🙂

 

ಉತ್ರ ಬರೆಯಲಾ… ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೆಯಲಾ
ಹೇಗೆ ತುಂಬಲಿ ನಾನು… ಖಾಲಿ ಪುಟಗಳ

ಕಾಪಿ-ಮಾಡಲಾ… ಇಲ್ಲಾ ನೀಕಿ ನೋಡಲಾ
ಹೇಗೆ ಕಳೆಯಲಿ ನಾನು… ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ
ಉತ್ರ ಬರೆಯಲಾ…

ಮುಷ್ಟೀಲಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ…ಟಫ್ಫಾದ ಈ ಪೇಪರನ್ನ
ಮಡ್ಚುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ… ಮುದ್ದೆಯ ಮಾಡುವ ಆಸೆ
ಆರಾಮಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ… ಡೆಸ್ಕ್-ಮೇಲೆ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ
ಈ ಎಕ್ಸಾಮು ಹಾಲಿನಿಂದ… ನಾ ಓಡಿ ಹೋಗುವಾಸೆ

ಸುಮ್ನೆ ಕೂರಲಾ… ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಾ… ಓಡಿ ಹೋಗಲಾ…
ನಾ ಏನು ಏನು ಏನು ಮಾಡಲಿ?

ಉತ್ರ ಬರೆಯಲಾ… ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೆಯಲಾ
ಹೇಗೆ ತುಂಬಲಿ ನಾನು… ಖಾಲಿ ಪುಟಗಳ
ಉತ್ರ ಬರೆಯಲಾ…

ಕಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ… ಪರೀಕ್ಷೇಲಿ ಕೇಳ್ದವರನ್ನ
ಬಾಯ್ತುಂಬಾ ಬೈಬೇಕಂತ… ನನ್ನ ಮಹದಾಸೆ
ಫೇಲು ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗೂ… ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೂರುವೆ ನಾನು
ಉತ್ರವೆನುತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೆದು… ಪುಟ ತುಂಬೋದ್-ವಾಸಿ

ಬರೋ ಮಾರ್ಚಿಗೂ… ಅದರಾಚೆಗೂ… ಬರೆದ್ರಾಯಿತು
ನಾ ಫೇಲು ಫೇಲು ಫೇಲು ಆದರೆ

ಉತ್ರ ಬರೆಯಲಾ… ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೆಯಲಾ
ಹೇಗೆ ತುಂಬಲಿ ನಾನು… ಖಾಲಿ ಪುಟಗಳ

ಕಾಪಿ-ಮಾಡಲಾ… ಇಲ್ಲಾ ನೀಕಿ ನೋಡಲಾ
ಹೇಗೆ ಕಳೆಯಲಿ ನಾನು… ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ
ಉತ್ರ ಬರೆಯಲಾ…

ಮೂಲ ಹಾಡು: ‘ಅರಮನೆ’ ಚಿತ್ರದ ‘ಪತ್ರ ಬರಯಲಾ… ಇಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಲಾ…’
ಕೃಪೆ : kannadalyrics.com

ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾ… ಇಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಲಾ
ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ ನನ್ನ… ಮನದ ಹಂಬಲ

ಮಾತನಾಡಲಾ… ಇಲ್ಲ ಹಾಡು ಹಾಡಲಾ
ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ ನನ್ನ… ಎದೆಯ ತಳಮಳ
ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾ…

ಬೊಗಸೇಲಿ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ… ಮುದ್ಡಾದ ಈ ಮೊಗವನ್ನ
ನೋಡುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ… ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕರಗೋ ಆಸೆ
ಮಗುವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೇ ನಿನ್ನ… ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸೋ ಮುನ್ನ
ಈ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ… ನಾ ಬಚ್ಚಿ ಕೂರುವಾಸೆ

ನಗುವಾಗಲಾ… ನೆರಳಾಗಲಾ… ಉಸಿರಾಗಲಾ…
ಐ ಲವ್ ಯೂ ಲವ್ ಯೂ ಲವ್ ಯೂ ಗೆಳೆಯ

ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾ… ಇಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಲಾ…
ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ ನನ್ನ… ಮನದ ಹಂಬಲ
ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾ…

ನುಣುಪಾದ ಪಾದಗಳನ್ನ… ನೆಲವನ್ನು ಸೋಕುವ ಮುನ್ನ
ಅಂಗೈನ ಚಾಚಿ ನಿನ್ನ… ನಾ ನಡೆಸುವಾಸೆ
ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು… ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬಂದರೂ ಸಾವು
ನಗುನಗುತ ಅಲ್ಲೇ ಅದನು… ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಸೆ

ಯುಗದಾಚೆಗೂ… ಜಗದಾಚೆಗೂ… ಜೊತೆಯಾಗಿರು…
ಐ ಲವ್ ಯೂ ಲವ್ ಯೂ ಲವ್ ಯೂ ಗೆಳೆಯ

ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾ… ಇಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಲಾ
ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ ನನ್ನ… ಮನದ ಹಂಬಲ

ಮಾತನಾಡಲಾ… ಇಲ್ಲ ಹಾಡು ಹಾಡಲಾ
ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ ನನ್ನ… ಎದೆಯ ತಳಮಳ
ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾ…

ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೊಬ್ರು ಪತ್ರೊಡೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ ಆಯ್ತಂತೆ…

ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕೊಲವೆರಿ ಹಾಡಿಗೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ 🙂

ಪತ್ರೊಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಆದ ವರಿ.. (ಕೊಲವೆರಿ ರಿಮಿಕ್ಸ್ :))
—————————————————-

ವೈ ದಿಸ್ ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ ರೀ
ವೈ ದಿಸ್ ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ ರೀ

ಮಸಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್….

ವೈ ದಿಸ್ ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ ರೀ

ಮೆಂಟೇನ್ ಪ್ಲೀಸ್

ವೈ ದಿಸ್ ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… …. …. ರೀ
ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಊರು ಊರು…
ಊರ ಎಲೆಯೇ ಬೆಸ್ಟು….

ಬೆಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ
ಎಲೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟು

ವೈ ದಿಸ್ ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ ರೀ

ಬ್ಲ್ಯಾಕು ದಂಟು ಲೀವ್ಸು ಲೀವ್ಸು
ಪತ್ರೊಡೆಗೆ ಟೇಸ್ಟು
ಗ್ರೀನು ದಂಟು ಇದ್ರೆ ಇದ್ರೆ
ಟೇಸ್ಟು ಬರೋದು ಡೌಟು

ವೈ ದಿಸ್ ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ ರೀ

ಕೈಯಲ್ ಲೀವ್ಸು
ಓನ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್…

ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೀವ್ಸು
ಪಾತ್ರೆಲ್ ಮಸಾಲ
ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರು

ಬೆಂಕಿ ಆನ್
ಪೋಸ್ಟು ಕಮ್ಮು
ನಂಗೆ ಬಂದಿತು ಲೆಟರು..

ಫ್ರೆಂಡು ಫ್ರೆಂಡು
ಓ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡು
ಬರ್ದಿದ್ಲು ಲೆಟರ್ ನವ್ವು

ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ
ಓ ಮೈ ಗಾಡು
ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರೀಡು…

ಓ ಗಾಡ್ ಅಯಾಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನವ್ವು
ಪತ್ರೊಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತ್ ನವ್ವು
ದಿಸ್ ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾಗ್ಸು…
ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚಾಯ್ಸು…:-)

ವೈ ದಿಸ್ ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ ರೀ

ವೈ ದಿಸ್ ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ ರೀ

ಸದನದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿ ಮಾಜಿಯಾದ ಕ್ರೇಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ‘ದೆವ್ವ ತಾ ಮನುಷ್ಯ’ ರ ಗೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ‘ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ’ ಚಿತ್ರದ ‘ಹೃದಯದಲಿ ಇದೇನಿದು…’ ಹಾಡಿನ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ‘ಸದನದಲಿ ಇದೇನಿದು… ಫಿಲಮೊಂದು ನೋಡಿದೆ’

ಈ ಅಣಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಜಿ(ಯಡ್ಡಿ)ಗೆ ರೋಲ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ 🙂

ಓವರ್ ಟು…ಮಾಜೀಸ್…

ಸದನದಲಿ ಇದೇನಿದು… ಫಿಲಮೊಂದು ನೋಡಿದೆ
ಸದನದಲಿ ಇದೇನಿದು… ಫಿಲಮೊಂದು ನೋಡಿದೆ

ಕಳ್ಳ ಕೆಮರಾ ನಮ್ಮಗಳ ನೋಡಿ
ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಯ ಚೇರು ಉರುಳಿ
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಗೀತೆ ಹಾಡುವಾಸೆ ಈಗ

ಸದನದಲಿ ಇದೇನಿದು… ಫಿಲಮೊಂದು ನೋಡಿದೆ
ಸದನದಲಿ ಇದೇನಿದು… ಫಿಲಮೊಂದು ನೋಡಿದೆ

ಕಳ್ಳ ಕೆಮರಾ ನಮ್ಮಗಳ ನೋಡಿ
ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಯ ಚೇರು ಉರುಳಿ
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಗೀತೆ ಹಾಡುವಾಸೆ ಈಗ

ಸದನದಲಿ ಇದೇನಿದು… ಫಿಲಮೊಂದು ನೋಡಿದೆ

ಗುರ್ರ್ ಎನ್ನುತಾ
ಬಯ್ಯುವ ಟೀವಿಯ ದಾಳಿಗೆ
ಸಾಯ್ ಎನ್ನುವಾ
ಮಂದಿಯ ಮಾತಲಿ ರೇಜಿಗೆ

ಈ ಮನಸು… ಬೆದರುತಿದೆ
ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು… ಹಣಿಯುತಿದೆ
ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವೀಗಾ…

ಸದನದಲಿ ಇದೇನಿದು… ಫಿಲಮೊಂದು ನೋಡಿದೆ

ಭುಸ್ ಎನ್ನುವಾ
ತಾವರೆ ಪಕ್ಷದ ಲೀಡ್ರಿಗೆ
ಹಚಾ ಓಡಿಸಿ
ಎನುತಲಿ ಜಾಡ್ಸುವಾ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ

ಮಂಡೆ ಬಿಸಿಯು… ಹೆಚ್ಚುತಿದೆ
ಈ ಹೇಸಿಗೆ… ನಾರುತಿದೆ
ಆಯಿತು ಗೋವಿಂದಾ…

ಸದನದಲಿ ಇದೇನಿದು… ಫಿಲಮೊಂದು ನೋಡಿದೆ
ಸದನದಲಿ ಇದೇನಿದು… ಫಿಲಮೊಂದು ನೋಡಿದೆ

ಕಳ್ಳ ಕೆಮರಾ ನಮ್ಮಗಳ ನೋಡಿ
ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಯ ಚೇರು ಉರುಳಿ
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಗೀತೆ ಹಾಡುವಾಸೆ ಈಗ

ಸದನದಲಿ ಇದೇನಿದು… ಫಿಲಮೊಂದು ನೋಡಿದೆ
ಸದನದಲಿ ಇದೇನಿದು… ಫಿಲಮೊಂದು ನೋಡಿದೆ

ಮೂಲ ಹಾಡು: ‘ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ’ ಚಿತ್ರದ ‘ಹೃದಯದಲಿ ಇದೇನಿದು… ನದಿಯೊಂದು ಓಡಿದೆ’
ಕೃಪೆ: kannadalyrics.com

ಹೃದಯದಲಿ ಇದೇನಿದು… ನದಿಯೊಂದು ಓಡಿದೆ
ಹೃದಯದಲಿ ಇದೇನಿದು… ನದಿಯೊಂದು ಓಡಿದೆ

ಕಲಕಲನೆ ಕಲರವ ಕೇಳಿ
ಹೊಸ ಬಯಕೆ ಹೂವು ಅರಳಿ
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಗೀತೆ ಹಾಡುವಾಸೆ ಈಗ

ಹೃದಯದಲಿ ಇದೇನಿದು… ನದಿಯೊಂದು ಓಡಿದೆ
ಹೃದಯದಲಿ ಇದೇನಿದು… ನದಿಯೊಂದು ಓಡಿದೆ

ಕಲಕಲನೆ ಕಲರವ ಕೇಳಿ
ಹೊಸ ಬಯಕೆ ಹೂವು ಅರಳಿ
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಗೀತೆ ಹಾಡುವಾಸೆ ಈಗ

ಹೃದಯದಲಿ ಇದೇನಿದು… ನದಿಯೊಂದು ಓಡಿದೆ

ಸುoಯ್ ಎನ್ನುತಾ
ಬೀಸುವ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿಗೆ
ಗುoಯ್ ಎನ್ನುವಾ
ದುಂಬಿಯ ಹಾಡಿನ ಮೋಡಿಗೆ

ಈ ಮನಸು… ಕುಣಿಯುತಿದೆ
ಹೊಸ ಕನಸು… ಕೆಣಕುತಿದೆ
ಮಾಡುವುದೇನೀಗಾ…

ಹೃದಯದಲಿ ಇದೇನಿದು… ನದಿಯೊಂದು ಓಡಿದೆ

ಘಮ್ ಎನ್ನುವಾ
ತಾವರೆ ಹೂವಿನ ಕಂಪಿಗೆ
ಘುಮ್ ಎನ್ನಿಸಿ
ತನುವಲಿ ಓಡುವಾ ಮಿಂಚಿಗೆ

ಮೈ ಬಿಸಿಯು… ಏರುತಿದೆ
ಈ ಬೆಸುಗೆ… ಹೇಳುತಿದೆ
ತುಂಬಿತು ಆನಂದಾ…

ಹೃದಯದಲಿ ಇದೇನಿದು… ನದಿಯೊಂದು ಓಡಿದೆ
ಹೃದಯದಲಿ ಇದೇನಿದು… ನದಿಯೊಂದು ಓಡಿದೆ

ಕಲಕಲನೆ ಕಲರವ ಕೇಳಿ
ಹೊಸ ಬಯಕೆ ಹೂವು ಅರಳಿ
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಗೀತೆ ಹಾಡುವಾಸೆ ಈಗ

ಹೃದಯದಲಿ ಇದೇನಿದು… ನದಿಯೊಂದು ಓಡಿದೆ
ಹೃದಯದಲಿ ಇದೇನಿದು… ನದಿಯೊಂದು ಓಡಿದೆ

ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಹದ ಹಾಡು “ಪ್ಯಾರಗೆ ಆಗ್-ಬಿಟ್ಟೈತೆ” ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ…

ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮಿನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ..ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಹ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಬಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗಿರುತ್ತೆ…. ನೀವೇ ನೋಡಿ…ಒಂದು ಅಣಕದ ಪ್ರಯತ್ನ 🙂

ಓವರ್ ಟು ಧೋನಿ ಬಾಯ್ಸ್…. 🙂

ಹಾಡು ಕೇಳ್ತಾ ಓದದಿದ್ರೆ ಅಣಕದ ಮಜ ಸಿಗೊಲ್ಲಾ..ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ… ಓದಿ ಖುಷಿಯಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ…

 

ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್-ಬಿಟ್ಟೈತೆ… ಓ ನಮ್ದುಕ್ಕೆ… ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್-ಬಿಟ್ಟೈತೆ

ಮ್ಯಾಚ್-ಗೆ ಸೋತ್-ಬಿಟ್ಟೈತೆ… ಓಯ್ ನಮ್ದುಕ್ಕೆ… ಮ್ಯಾಚ್-ಗೆ ಸೋತ್-ಬಿಟ್ಟೈತೆ

ಮೂರು ದಿನ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ… ನಮ್ದುಕ್ಕೆ…
ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ… ನಮ್ದುಕ್ಕೆ…
ಮರ್ಯಾದೆನೇ ಹಾಳಾಗ್-ಹೋಗೈತೆ…

ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್-ಬಿಟ್ಟೈತೆ… ಓ ನಮ್ದುಕ್ಕೆ… ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್-ಬಿಟ್ಟೈತೆ
ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್-ಬಿಟ್ಟೈತೆ… ಓ ನಮ್ದುಕ್ಕೆ… ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್-ಬಿಟ್ಟೈತೆ

ವರ್ಡ್-ದು ಕಪ್ಪು ನಮ್ದು ಗೆದ್ರೂ… ನಮ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸು ಯಾಕೋ ಇಂದು…ಕ್ಯಾಕರ್ಸಿ… ಉಗಿತವ್ರೆ…
ನಿಮ್ದುಕ್ಕೆ ವೇಷ್ಟ್ ಫೇಲೋ ಅಂತಾ ಅವ್ರೆ…
ವರ್ಡ್-ದು ಕಪ್ಪು ನಮ್ದು ಗೆದ್ರೂ… ನಮ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸು ಯಾಕೋ ಇಂದು…ಕ್ಯಾಕರ್ಸಿ… ಉಗಿತವ್ರೆ…
ನಿಮ್ದುಕ್ಕೆ ವೇಷ್ಟ್ ಫೇಲೋ ಅಂತಾ ಅವ್ರೆ…

ಉಗಿಯೋ ಗಿಗ್ಯೋ ನಕ್ಕೊಜಿ…
ಸುಮ್ಕೇ ಮ್ಯಾಚು ದೇಖೋಜಿ….
ನಮ್ದುಕ್ಕೆ ನಿಮ್… ವಿಷ್ ಮಾಂಗ್ತಾ ಹೈ….

ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್-ಬಿಟ್ಟೈತೆ… ಓ ನಮ್ದುಕ್ಕೆ… ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್-ಬಿಟ್ಟೈತೆ
ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್-ಬಿಟ್ಟೈತೆ… ಓ ನಮ್ದುಕ್ಕೆ… ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್-ಬಿಟ್ಟೈತೆ

ಜಾದೂ ಗೀದೂ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿ… ಏಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ರೆ… ಸಚಿನ್ ನೂರು ಹೊಡ್ದುಬಿಡಪ್ಪಾ….
ನಿನ್ಮುಂದೆ… ಜನಾ ಎಲ್ಲಾ ಮರ್ತುಬಿಡ್ತಾರೆ
ಜಾದೂ ಗೀದೂ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿ… ಏಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ರೆ… ಸಚಿನ್ ನೂರು ಹೊಡ್ದುಬಿಡಪ್ಪಾ….
ನಿನ್ಮುಂದೆ… ಜನಾ ಎಲ್ಲಾ ಮರ್ತುಬಿಡ್ತಾರೆ

ಅಲ್ಲಿಗಂಟ ನೀವ್ ಕಾಯ್ರಿ…
ಮೀಡ್ಯಾ ಥೂ ಥೂ ಅಂತೈತಿ…
ಒಂದು ಮ್ಯಾಚು ಗೆದ್ಕಂಡ್-ಬರೋದೇ…

ನಕ್ಕೋ… ನಕ್ಕೋ……

ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್-ಬಿಟ್ಟೈತೆ… ಓ ನಮ್ದುಕ್ಕೆ… ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್-ಬಿಟ್ಟೈತೆ
ಮ್ಯಾಚ್-ಗೆ ಸೋತ್-ಬಿಟ್ಟೈತೆ… ಓಯ್ ನಮ್ದುಕ್ಕೆ… ಮ್ಯಾಚ್-ಗೆ ಸೋತ್-ಬಿಟ್ಟೈತೆ

ಮೂರು ದಿನ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ… ನಮ್ದುಕ್ಕೆ…
ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ… ನಮ್ದುಕ್ಕೆ…
ಮರ್ಯಾದೆನೇ ಹಾಳಾಗ್-ಹೋಗೈತೆ…

ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್-ಬಿಟ್ಟೈತೆ… ಓ ನಮ್ದುಕ್ಕೆ… ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್-ಬಿಟ್ಟೈತೆ