Archive for ಮೇ 16, 2013

ಒಂದು ಡಬ್ಬಾ ಹಾಡು…. ಎಲ್ಲಾ ಡಬ್ಬಾಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ‘ದಂಡ-ಪಿಂಡಗಳು’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆ ‘ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು…ಇವರು… ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು’ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ

ಡಬ್ಬಾ ಯಾತಕ್ಕೇ… ಸೌಂಡು ಮಾಡುತ್ತೋ… ಯಾವಾಳಿಗ್ ಗೊತ್ತು 😉

_____________________________________________


ದಂಡ ಪಿಂಡ ಇವ್ಳು
ಖಂಡಿತಾ… ದಂಡ ಪಿಂಡ ಇವ್ಳು

ದಂಡ ಪಿಂಡ ಇವ್ಳು
ಖಂಡಿತಾ… ದಂಡ ಪಿಂಡ ಇವ್ಳು
ಸುಮ್ನೇ… ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್… ಹಂಗಾಮ ಮಾಡಿ
ಸುಮ್ನೇ… ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್… ಹಂಗಾಮ ಮಾಡಿ
ಗಾಸಿಪ್ಪನೇ ಮಾಡುವಾ… ಇವ್ಳು ಸುಪನಾತಿ
ಗಾಸಿಪ್ಪನೇ ಮಾಡುವಾ… ಇವ್ಳು ಮಿಟಕ್ಲಾಡಿ
ರಗಳೇ ಮಾಡಿ ಉಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ… ನಾಸ್ಟೀ ಲೇಡಿ ಇವ್ಳು… ಥೋ… ಥೋ…

ದಂಡ ಪಿಂಡ ಇವ್ಳು
ಖಂಡಿತಾ… ದಂಡ ಪಿಂಡ ಇವ್ಳು

ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ… ಇವಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ
ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ… ಇವಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ
ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ… ಉಂಡಿದ್ದೇ ಅರ್ಗೋಲ್ಲಾ
ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ… ಉಂಡಿದ್ದೇ ಅರ್ಗೋಲ್ಲಾ
ಫುಲ್ಲು ಫುಲ್ಲು… ಗುಲ್ಲೇ ಗುಲ್ಲು
ಎಲ್ಲೂ ಸಲ್ಲದ ಒಂಥರಾ ಕೊರಾಜಿ-ಇವ್ಳು… ಥೋ…ಥೋ

ದಂಡ ಪಿಂಡ ಇವ್ಳು
ಖಂಡಿತಾ… ದಂಡ ಪಿಂಡ ಇವ್ಳು

ಕಲೆಯನು ಅರಿಯಲು… ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಾ
ಕಲೆಯನು ಅರಿಯಲು… ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಾ
ಕಡಿವಾಣವು…. ಇವ್ಳ ನಾಲ್ಗೆಗೇ ಇಲ್ಲಾ
ಕಡಿವಾಣವು… ಇವ್ಳ ನಾಲ್ಗೆಗೇ ಇಲ್ಲಾ
ಮಿಂಚಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ… ಟ್ಯಾಲೆಂ…ಟಿಲ್ಲಾ
ನಾನ್-ಸೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಲು… ಯಾವ ಹೊತ್ತೂ-ಗೊತ್ತೂ… ಇಲ್ಲಾಆಆ

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ… ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ… ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ
ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇವಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲಾ

ದಂಡ ಪಿಂಡ ಇವ್ಳು
ಖಂಡಿತಾ… ದಂಡ ಪಿಂಡ ಇವ್ಳು

ಹಾಂ…ದಂಡ ಪಿಂಡ ಇವ್ಳು
ಖಂಡಿತಾ… ದಂಡ ಪಿಂಡ ಇವ್ಳು

ಸುಮ್ನೇ… ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್… ಹಂಗಾಮ ಮಾಡಿ
ಸುಮ್ನೇ… ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್… ಹಂಗಾಮ ಮಾಡಿ
ಗಾಸಿಪ್ಪನೇ ಮಾಡುವಾ… ಇವ್ಳು ಸುಪನಾತಿ
ಗಾಸಿಪ್ಪನೇ ಮಾಡುವಾ… ಇವ್ಳು ಸುಪನಾತಿ
ರಗಳೇ ಮಾಡಿ ಉಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ… ನಾಸ್ಟೀ ಲೇಡಿ ಇವ್ಳು… ಥೋ… ಥೋ…

ದಂಡ ಪಿಂಡ ಇವ್ಳು
ಖಂಡಿತಾ… ದಂಡ ಪಿಂಡ ಇವ್ಳು

_____________________________________________
ಮೂಲ ಹಾಡು ‘ದಂಡಪಿಂಡಗಳು’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆ ‘ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು…ಇವರು… ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು’
ಕೃಪೆ: kannadalyrics.com

ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು
ಇವರು… ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು

ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು
ಇವರು… ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು

BA, BSc, BCom ಮಾಡಿ
BA, BSc, BCom ಮಾಡಿ
ಕೆಲಸವೇ ಸಿಗದೇ… ದಿನ ಅಲೆದಾಡಿ
ಕೆಲಸವೇ ಸಿಗದೇ… ದಿನ ಅಲೆದಾಡಿ
ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ ಉಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೊ… ವೇಸ್ಟು ಬಾಡಿಗಳು…. ಥೂ…ಥೂ…

ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು
ಇವರು… ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು

ದಿವಾನ್ ಚಾಕರಿ… ಇವರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ
ದಿವಾನ್ ಚಾಕರಿ… ಇವರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ
ಜವಾನ್ ಚಾಕರಿಗೆ… ಇವರೇ ಹೋಗಲ್ಲ
ಜವಾನ್ ಚಾಕರಿಗೆ… ಇವರೇ ಹೋಗಲ್ಲ
ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ… ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ
ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ಅಂತರ ಪಿಶಾಚಿಗಳು…. ಥೂ…ಥೂ…

ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು
ಇವರು… ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು

ಪರ್ಸಂಟೇಜು ತೆಗೆಯಲು… ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಾ
ಪರ್ಸಂಟೇಜು ತೆಗೆಯಲು… ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಾ
ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನು… ಇವರ ಜಾತಿಗೆ ಇಲ್ಲಾ
ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನು… ಇವರ ಜಾತಿಗೆ ಇಲ್ಲಾ
ಲಂಚ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ… ದುಡ್ಡೇ… ಇಲ್ಲಾ
ಇನ್-ಫ್ಲುಯೆನ್ಸು ಮಾಡಲು… ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೂ… ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ..ಆಆ

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ… ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ… ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ
ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಾ

ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು
ಇವರು… ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು

ಆ ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು
ಇವರು… ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು

BA, BSc, BCom ಮಾಡಿ
BA, BSc, BCom ಮಾಡಿ
ಕೆಲಸವೇ ಸಿಗದೇ… ದಿನ ಅಲೆದಾಡಿ
ಕೆಲಸವೇ ಸಿಗದೇ… ದಿನ ಅಲೆದಾಡಿ
ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ ಉಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೊ… ವೇಸ್ಟು ಬಾಡಿಗಳು…. ಥೂ…ಥೂ…

ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು
ಇವರು… ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು

‘ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ’ ಚಿತ್ರದ ‘ಬೇರೇ… ಯಾರೋ… ಬರೆದಂತಿದೆ… ಸಾಲನೂ’ ಧಾಟಿಯಲಿ ನನ್ನ ‘ಸೋಲೋ’ ಸಾಲುಗಳು 🙂

ಜೀವಾ… ಭಾವಾ…
ನೆನೆದಂತಿದೆ…
ನಿನ್ನನೇ

ಗಾನಾ… ತಾನಾ…
ಗುನುಗುತ್ತಿಹೆ…
ಸುಮ್ಮನೇ

ಬೆಸೆದ ತಂತುವೇ…
ಮಿಡಿವ ಕಂಪನ…
ಅನುರಣನ…
ಅನು..ದಿನಾ

ನಿನ ಗುಂಗಲೇ…
ನಾಸ್ತಿ ನಾ
ನಿನ ಗುಂಗಲೇ…
ನಾಸ್ತಿ ನಾ

ಜೀವಾ… ಭಾವಾ…

ಕಣ್ಣಲೇ…
ಕುಂತಿಹೆ…
ಕಣ್ ತುಂಬಿಬಂತೇ…

ಕಲ್ಪನಾ…
ತಲ್ಪದಿ…
ಸ್ಪರ್ಶವಾಗದಂತೆ…

ಏಕಾಯಿತೇ…
ಈ ಅಂತರ…
ನಂಬಲ್ಲ ನಾ…ನು
ಜನ್ಮಾಂತರ…

ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ…
ಕಣ್ಣೆವೆ ತೋಯದೆ…
ನಾನಗುವೆ…
ಭಾಷೆ..ತಗೋ…

ಅಳು ನುಂಗಿಹೆ…
ಬಿಕ್ಕದೇ
ಅಳು ನುಂಗಿಹೆ…
ಬಿಕ್ಕದೇ

ಜೀವಾ… ಭಾವಾ…
ನೆನೆದಂತಿದೆ…
ನಿನ್ನನೇ
ಗುನುಗುತ್ತಿಹೆ…
ಸುಮ್ಮನೇ

____________________________________________________________
ಮೂಲ ಹಾಡು ‘ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ’ ಚಿತ್ರದ ‘ಬೇರೇ… ಯಾರೋ… ಬರೆದಂತಿದೆ… ಸಾಲನೂ’
ಕೃಪೆ: kannadalyrics.com

ಬೇರೇ… ಯಾರೋ…
ಬರೆದಂತಿದೆ…
ಸಾಲನು

ಬೀಸೋ… ಗಾಳಿ…
ಮರೆತಂತಿದೆ…
ಮಾತನು

ಬೆಲ್ಲದ ಹಾಗೆಯೂ…
ಕಲ್ಲೆದೆ ಕರಗುವಾ…
ಬೇಗುದಿಯೂ…
ಇದೇ..ತಕೋ

ತಡೆದಂತಿದೆ…
ನಿನ್ನನು
ತಡೆದಂತಿದೆ…
ನಿನ್ನನು

ಬೇರೇ… ಯಾರೋ…

ಜೀವವೇ…
ಪ್ರೀತಿಸು…
ಜೀವ ಹೋಗುವಂತೇ…

ಸಂತೆಯಾ…
ಮಧ್ಯವೇ…
ಸ್ವಪ್ನ ತಾಗುವಂತೆ…

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಾ…
ರೂಪಾಂತರ…
ಆಗಾಗ ಸ…ಣ್ಣಾ…
ಮಧ್ಯಂತರ…

ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ…
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದ…
ಭೂಮಿಕೆಯೂ…
ಇದೇ..ತಕೋ….

ಸೆಳೆದಂತಿದೆ…
ನಿನ್ನನು
ಸೆಳೆದಂತಿದೆ…
ನಿನ್ನನು

ಬೇರೇ… ಯಾರೋ…
ಬರೆದಂತಿದೆ…
ಸಾಲನು
ಮರೆತಂತಿದೆ…
ಮಾತನು