ಸಾಕಲ್ಲವೇ ಬಿಂದುವಾದ ಕಣ್ಣಂಚಿನ ಕವಿತೆ

Posted: ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 2013 in ಕವನ, ಕವಿತೆ, ಮನಸಿನ ಹಾಡು, ಹನಿ ಹನಿ, ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ

ಒಡಲಾಳದ ಬಾಯಾರಿಕೆಗೆ
ಸರೋವರದ ಹಂಗ್ಯಾಕೆ
ಸಾಕಲ್ಲವೆ ಒಲವ ಝರಿಯ
ಸಣ್ಣದೊಂದು ಒರತೆ

ತಮವ ಕಳೆದು ಬೆಳಗಲು
ದೊಂದಿಯು ಬೇಕ್ಯಾಕೆ?
ಸಾಕಲ್ಲವೆ ನಂದದೊಂದು
ಪುಟ್ಟದಾದ ಹಣತೆ

ಭಾವನೆಗಳ ಬಿಂಬಿಸಲು
ಮನದಳಲನು ಹೊಮ್ಮಿಸಲು
ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬೇಕೆ?
ಸಾಕಲ್ಲವೇ ಬಿಂದುವಾದ
ಕಣ್ಣಂಚಿನ ಕವಿತೆ

Advertisements
ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
  1. Narayan ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ನೀವು ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸರಿದ ಹಾಗಿದೆ..? 🙂 ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಿರುಗವನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳಿ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s