Posts Tagged ‘ಗೌರಮ್ಮ’

ಗೌರಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ರಮ್ಯಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ ಕೊಲ್ತಾಳಲ್ಲಪ್ಪೋ..ಹಾಡು ಈಗ ಯಡಿಯೂಪ್ಪನವರ ಹಗರಣಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಅಣಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ…
ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಈ ಹಾಡು…ಓವರ್ ಟು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ… 🙂

ಕೊಲ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪೊ…ಕೊಲ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪೊ…
ಕೇಸಿನಲ್ಲೇ ಕೇಸಿನಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪೊ…

ಸುಸ್ತಾಗೊದ್ನಪ್ಪೂ….ಸುಸ್ತಾಗೊದ್ನಪ್ಪೂ….
ಲ್ಯಾಂಡು ಮೈನಿಂಗ್ ಡೀಲಿನಲ್ಲಿ… ಸುಸ್ತಾಗೊದ್ನಪ್ಪೂ…

ಹೇ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನ…. ಚುಚ್ಚುತಾರಲ್ಲೋ…
ಹೇ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದಂಗೆ… ಬಿಚ್ಚಿಡ್‌ತಾವ್ರಲ್ಲೋ

ಅರ್ರೇ.. ಆಟ ಆಡಿದ್ದು ಒಂದೊಂದೇ ಈಗ…. ಲಾತ ಕೊಡ್ತೈತಲ್ಲೊ…
ಅರ್ರೇ… ಆಟ ಆಡಿದ್ದು ಒಂದೊಂದೇ ಈಗ… ಲಾತ ಕೊಡ್ತೈತಲ್ಲೊ…

ಕೊಲ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪೊ…ಕೊಲ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪೊ…
ಕೇಸಿನಲ್ಲೇ ಕೇಸಿನಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪೊ…

ಸುಸ್ತಾಗೊದ್ನಪ್ಪೂ….ಸುಸ್ತಾಗೊದ್ನಪ್ಪೂ….
ಲ್ಯಾಂಡು ಮೈನಿಂಗ್ ಡೀಲಿನಲ್ಲಿ… ಸುಸ್ತಾಗೊದ್ನಪ್ಪೂ…

ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕದ್ದಿರಿ… ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ನುಂಗಿದ್ರೀ…
ಮೈನಿಂಗ್ ಡೀಲ್ ಎಷ್ಟೂರಿ…. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಿದ್ರಿ…
ಟ್ಯಾಪಿಂಗಿನ ಕಿರ್ಕಿರಿ….ಒಟ್ನಲ್ಲ್ ಭಾಳಾ ಕಷ್ಟರೀ…
ಸಂತೋಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟುರೀ…ಬಿಡಿಸಿಬಿಟ್ರು ಮಿಷ್ಟರಿ

ಇವ್ರೇ ಕಣೊ… ನನ್ ಪಾಲಿನ ಮಾರಿ, ಅದ್ಕೇ ನಾನು… ಮಾರಿಷಸ್ಗೆ ಪರಾರಿ
ಇವ್ರೇ ಕಣೊ… ನನ್ ಪಾಲಿನ ಮಾರಿ, ಅದ್ಕೇ ನಾನು.. ಮಾರಿಷಸ್ಗೆ ಪರಾರಿ

ಉಳಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ…ಚೋರಿ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ…
ಚಿನ್ನದ ಚೇರು ತಂದುಕೊಡುವೆ ನನ್ನ… ಕಾಯೋ ನೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ…

ಕೊಲ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪೊ…ಕೊಲ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪೊ…
ಕೇಸಿನಲ್ಲೇ ಕೇಸಿನಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪೊ…

ಸುಸ್ತಾಗೊದ್ನಪ್ಪೂ….ಸುಸ್ತಾಗೊದ್ನಪ್ಪೂ….
ಲ್ಯಾಂಡು ಮೈನಿಂಗ್ ಡೀಲಿನಲ್ಲಿ… ಸುಸ್ತಾಗೊದ್ನಪ್ಪೂ…

ಊಟ ನಿದ್ದೆ ಕದ್ದರು… ಪೇಪರ್ನಾಗೂ ಬರ್ದವರು..
ಎಂಥ ಏಟು ಕೊಟ್ಟರು…ಜನ್ಮ ಜಾಲಾಡ್ ಬಿಟ್ಟರು…

ಕುಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಬೈತಾರೋ… ಗೌರ್ನರ್ ಜೀವ ತಿನ್ತಾರೊ..
ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರೇ ಉಗಿತಾರೋ… ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ದೂರ್ತಾರೋ..

ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ದ್ ಕಣ್ರೀ… ನಾ ಜನರ ಕಣ್ಣಲಿ…
ಎಕ್ಕುಟ್ ಹೋದೆ…ಬಲಿಯಾದೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮಿಗೆ…

ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ದ್ ಕಣ್ರೀ… ನಾ ಜನರ ಕಣ್ಣಲಿ…
ಎಕ್ಕುಟ್ ಹೋದೆ…ಬಲಿಯಾದೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮಿಗೆ…

ವಾಷ್ ಔಟ್ ಆಗೋದೇ ನೊಡೀಗ ನಾನು.. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗಿಗೆ
ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ.. ಮರಳಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗಿಗೆ…

ಕೊಲ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪೊ…ಕೊಲ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪೊ…
ಕೇಸಿನಲ್ಲೇ ಕೇಸಿನಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪೊ…

ಸುಸ್ತಾಗೊದ್ನಪ್ಪೂ….ಸುಸ್ತಾಗೊದ್ನಪ್ಪೂ….
ಲ್ಯಾಂಡು ಮೈನಿಂಗ್ ಡೀಲಿನಲ್ಲಿ… ಸುಸ್ತಾಗೊದ್ನಪ್ಪೂ