Posts Tagged ‘ಜೆನೀಲಿಯಾ’

‘ಸತ್ಯ ಈಸ್ ಇನ್ ಲವ್’ ಚಿತ್ರದ ‘ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್’ ಹಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಾಜಿ ಸಿ.ಎಮ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 🙂

ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಓದಿ ನೋಡಿ… ಇನ್ನೂ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ 🙂

ಮುಳುಗೋದೆನು… ಮುಳುಗೋದೆನು… ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಮಲ್ಲೆನೇ
ಹೊರ ಹೋದೆನು… ಹೊರ ಹೋದೆನು… ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ
ನನ್ನ ಡೀಲಿಗೆ… ನನ್ನ ಗಾದಿಗೆ… ಮುಳ್ಳಾದ್ರು ಹೆಗ್ಡೆ

ಯಡ್ಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್… ಯಡ್ಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್
ಯಡ್ಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್… ಯಡ್ಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್

ಮುಳುಗೋದೆನು… ಮುಳುಗೋದೆನು… ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಮಲ್ಲೆನೇ
ಹೊರ ಹೋದೆನು… ಹೊರ ಹೋದೆನು… ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ

ದೋಚಿದೆ ಬಾಚಿದೆ… ನಾ ಲೂಟಿಯ ಮಾಡಿದೆ
ಡೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿದೆ… ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಪಾಲೂ ಇದೆ
ಲ್ಯಾಂಡಲೂ ಮೈನ್ಸಲೂ… ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಗಂಟ್‌ಮಾಡಿದೆ
ಆಯಿತು ಮುಗೀತು… ಈ ಸುದ್ದಿ ಲೀಕಾಗಿದೆ

ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದೋ ದಂಧೆ… ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ತಿಂದೆ
ನನಗೀಗ… ಜೈಲಿಗೋಗೋ… ಕಾಲ ಬಂದಿತಾ?

ಮುಳುಗೋದೆನು… ಮುಳುಗೋದೆನು… ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಮಲ್ಲೆನೇ
ಮುಳುಗೋದೆನು… ಮುಳುಗೋದೆನು… ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಮಲ್ಲೆನೇ
ಹೊರ ಹೋದೆನು… ಹೊರ ಹೋದೆನು…. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ
ಹೊರ ಹೋದೆನು… ಹೊರ ಹೋದೆನು…. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ
ನನ್ನ ಡೀಲಿಗೆ… ನನ್ನ ಗಾದಿಗೆ… ಮುಳ್ಳಾದ್ರು ಹೆಗ್ಡೆ

ಯಡ್ಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್… ಯಡ್ಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್
ಯಡ್ಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್… ಯಡ್ಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್

ಸುಮ್ಮನೇ ಸುಮ್ಮನೇ… ನನ್ನೇತಕೆ ದೂರುವೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ… ಹಗರಣದ ತೌರ್-ಮನೆ
ಸ್ವಲ್ಪವೇ… ಸ್ವಲ್ಪವೇ… ಈ ರಾಜ್ಯವ ದೋಚಿದೆ
ಅದಕೆ… ಮೊನ್ನೆನೆ… ನಾ ಕುರ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟಾಗಿದೆ

ಆ ದೇವರಾಣೇ… ಸೀಯೆಮ್ಮು ನಾನೇ
ಸದಾನಂದ… ನೆಪ ಮಾತ್ರ… ನನ್ನ ಚೋರಿಯೇ

ಮುಳುಗೋದೆನು… ಮುಳುಗೋದೆನು… ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಮಲ್ಲೆನೇ
ಹೊರ ಹೋದೆನು… ಹೊರ ಹೋದೆನು… ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ

ನನ್ನ ಡೀಲಿಗೆ… ನನ್ನ ಗಾದಿಗೆ… ಮುಳ್ಳಾದ್ರು ಹೆಗ್ಡೆ

ಯಡ್ಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್… ಯಡ್ಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್
ಯಡ್ಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್… ಯಡ್ಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್