Posts Tagged ‘ಮಗು’

ಇದೂ ಕೂಡಾ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವಾನುವಾದ. ಈ ಪದ್ಯ ಕೂಡಾ ನಾನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಓದಿದ್ದು. ಅಂತೆಯೇ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನದ್ದು. ಇದು ಭಾವಾನುವಾದವೇ ಹೊರತು ಭಾಷಾನುವಾದವಲ್ಲ.

ಮೂಲ: ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾಣ್

ಕವಿತೆ : ಮೇರಾ ನಯಾ ಬಚ್‌ಪನ್

 

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗುತಿದೆ ಆ ಬಾಲ್ಯಕಾಲ,

ಮತ್ತೆಂದಾದರೂ ಬಂದೀತೆ ಆ ರಮ್ಯ ಚೈತ್ರಕಾಲ?

 

ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಎಂಬ ಭೇದ ಗೊತ್ತಿರದ,

ಜಾತಿ-ಧರ್ಮಗಳ ಸೋಂಕೇ ಇರದ

 

ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ನಾನೇ ರಾಣಿ,

ಹಂಸತೂಲಿಕಾ ಕಲ್ಪವಾಗಿ ಹರಕು ಗೋಣಿ

 

ಚಂದಮಾಮನ ನೋಡುತಾ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಕೈತುತ್ತು,

ಅತ್ತು ಕರೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ರಮಿಸಿ ಅಮ್ಮನ ಸಿಹಿಮುತ್ತು

 

ಅಜ್ಜಿಯ ಮಡಿಲಲಿ ಕುಳಿತು ಕೇಳಿದ ಕತೆ,

ತಟ್ಟುತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ದುಃಖ, ಕಷ್ಟ, ವ್ಯಥೆ

 

ಬರಲಾರೆಯಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರಳಿ ಓ ಬಾಲ್ಯಕಾಲ,

ಬೀಸಲೋಸುಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮೋಹಜಾಲ

 

ಹೀಗೆ ಬಾಲ್ಯವ ಮರಳಿ ಕರೆವ ಹೊತ್ತಿನಲಿ,

ಒಳ ಬಂದಳು ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಗಳು ಗತ್ತಿನಲಿ

 

ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತಾ,

ತೊದಲ್ನುಡಿಯಿಂದಲೆ ನನ್ನ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತಾ

 

ಅವಳಂತೆಯೇ ನಾನು ತೊದಲ್ನುಡಿಯುತ್ತಾ,

ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೊರಳ ಸುತ್ತಾ

 

ವರ್ಷಗಳ ಹುಡುಕಾಟಕೆ ಕೊನೆಗೂ ತೆರೆ ಬಿತ್ತು

ಕಳೆದ ಬಾಲ್ಯವು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಿತ್ತು

ಇದು ಲಾರ್ಡ್ ಟೆನಿಸನ್‌ನ ಹೋಮ್ ದೆ ಬ್ರಾಟ್ ಹರ್ ವಾರಿಯರ್ ಡೆಡ್‌ನ ಭಾವಾನುವಾದ. ಈ ಪದ್ಯ ನಮಗೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಠ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪದ್ಯ ಅದರ ಭಾವ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ತಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನದು. ಅದರ ಮೂಲದ ತೀವ್ರತೆಯ ನೂರರಲ್ಲೊಂದು ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾರ್ಥಕ

 

ಹೆಮ್ಮೆಯ ವೀರಯೋಧ ಆಕೆಯ ಪತಿ,

ಯುದ್ಧದಲಿ ಮಡಿದ ಅವನೀಗ ಬರೀ ಸ್ಮೃತಿ,

ಯೋಧನ ಶವವೀಗ ಮನೆಯ ಮುಂದಿದೆ,

ಅವಳ ಬಾಳ ಜ್ಯೋತಿಯೀಗ ನಂದಿದೆ.

 

ಅಳುವುದನೂ ಮರೆತಂತೆ ಕುಸಿದು ಕುಳಿತಿಹಳು,

ನಿರ್ಜೀವ ಭಾವ ಹೊರಸೂಸುವ ಕಂಗಳು,

ಶೋಕಭಾರಕೆ ಮೂಕಳಾಗಿಹ ಇವಳು,

ಅಳದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಬದುಕಿ ಉಳಿಯಳು.

 

ಣ್ಣೀರ ಬರಿಸಲೆಂದೇ ಅವನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದರು,

ಬಣ್ನಿಸುತಾ ಅವನ ಶೌರ್ಯ ಸಾಹಸದ ಕತೆಗಳು,

ಕೇಳುತಾ ಕುಳಿತಳು ಅವಳು ಶಿಲೆಯಂತೆ,

ಈ ಲೋಕದಾ ಪರಿವೆಯೇ ಇಲ್ಲದವಳಂತೆ.

 

ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಬ್ಬಳು ಅವಳ ಕೈಹಿಡಿದು ಕರೆತಂದು,

ಯೋಧನ ಶವದ ಬಳಿಸಾರಿ ನಿಂದು,

ಮುಖವ ತೋರಿಸಿದಳು ಸರಿಸಿ ಬಿಳಿಬಟ್ಟೆ,

ಆದರೂ ಒಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಅವಳ ದುಃಖದ ಕಟ್ಟೆ.

 

ಅಷ್ಟರಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬಳು,

ಅಳುವ ಮಗುವ ತಂದು ಮಡಿಲಲಿಟ್ಟಳು,

ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಿತು ಕಣ್ಣೀರು ಜಲಪಾತವಾಗಿ,

ಮುದ್ದು ಕಂದಾ ನಾ ಬದುಕಬೇಕು ಖಂಡಿತಾ ನಿನಗಾಗಿ