Posts Tagged ‘kolaveri’

ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸೋ ರೇಂಜಿಗೆ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಿರುವ RCB ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾಟ್, ಗೆಲ್ತಾನಾ ಜಾಕ್-ಪಾಟ್ ಅನ್ನೋ ವರಿ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ‘ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಡೀ’ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಅಣಕ ಹಾಡು ‘ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ರೀ’ (ದಿಸ್ಸು ಸಾಂಗ್ ಫಾರ್ RCB ಫ್ಯಾನ್ಸು) 🙂

kohli-ipl

ವಿರಾಟ್

ಯೋ ಬಾಯ್ಸ್… ಐ ಯಾಮ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್
ಹೋಪ್ ಸಾಂಗ್… ಸ್ಕೂಪ್ ಸಾಂಗ್

ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ರೀ?
ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ರೀ?

ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್…

ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ರೀ?

ಮೆ೦ಟೈನ್ ದಿಸ್…

ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ……… ರೀ

ಬ್ಯಾಟಿಂಗಲ್ಲಿ… ಗೇಯ್ಲು ಗೇಯ್ಲು
ಗೇಯ್ಲು ಆದರೆ… ಫೇಲು
ರೆಡ್ಡು ಬ್ಯಾಕ್-ಗ್ರೌಂಡ್… ನೈಟು ನೈಟು
ಫೈಟ್ ಬಿಕಮು… ಟೈಟು

ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ರೀ?
ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ರೀ?

ವೈಟ್ ಮಿಸ್ಚೀಫ್… ಗರ್ಲ್ಸು ಗರ್ಲ್ಸು
ಗರ್ಲ್ಸು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್… ಹಾಟು
ಫೋರು ಸಿಕ್ಸು… ಹಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟು
ಗೇಯ್ಲು ವಿಲ್ಯರ್ಸ್… ವಿರಾಟು

ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ರೀ?
ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ರೀ?

ಕೈಯ್ಯಲ್ಲ್ ಬ್ಯಾಟು… ಓನ್ಲೀ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್
ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬ್ಯಾಟು… ಬ್ಯಾಟಲ್ ಶಾಟು
ಕ್ರೌಡು ಫುಲ್ಲು… ಚಿಯರ್ರು

ಪ್ಲೆಂಟಿ ರನ್ಸು… ಆರ್ಪಿ ಗೀವ್ಸು
ಮ್ಯಾಚು ರಿವರ್ಸ್… ಗಿಯರ್ರು

ಲವ್ವು ಲವ್ವು… ಓ ರಾಂ ಪಾಲ್-ಉ
ಯು ಸೇವ್ಡ್ ಮೀ… ನವ್ವು

ಹವ್ವು ಹವ್ವು… ಇಂಪ್ರೂ ಬೌಲ್-ಉ
ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಜಹೀರ್… ನವ್ವು

ಗಾಡ್ ವೀ ಆರ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಹೋಮು
ಮೇಕ್ ಅಸ್ ವಿನ್ನು ಔಟು

ದಿಸ್ಸು ಸಾಂಗ್-ಉ… ಫಾರ್ RCB ಫ್ಯಾನ್ಸು
ಯೂ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚಾಯ್ಸು

ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ರೀ?
ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ರೀ?
ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ರೀ?
ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ಕೊಹ್ಲಿವರಿ ರೀ?

ಮೂಲ ಹಾಡು: ‘3’ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರದ ‘ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಡೀ…’
ಕೃಪೆ: http://budbudke-budbudke.blogspot.in/2012_09_01_archive.html

ಯೊ ಬೋಯ್ಸ್… ಐ ಯಾಮ್ ಸಿ೦ಗಿ೦ಗ್ ಸಾಂಗ್
ಸೂಪ್ ಸಾಂಗ್… ಫ್ಲಾಪ್ ಸಾಂಗ್

ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಡೀ?
ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಡೀ?

ರಿದಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್…

ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಡೀ?

ಮೆ೦ಟೈನ್ ದಿಸ್…

ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ………… ಅಡೀ…

ಡಿಸ್ಟೇನ್ಸ್-ಲಾ… ಮೂನು ಮೂನು
ಮೂನ್ ಕಲರ್ರು… ವೈಟು
ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್-ಗ್ರೌಂಡ್… ನೈಟು ನೈಟು
ನೈಟು ಕಲರ್ರು.,. ಬ್ಲ್ಯಾಕು

ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಡೀ?
ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಡೀ?

ವೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ನು… ಗರ್ಲು ಗರ್ಲು
ಗರ್ಲು ಹಾರ್ಟು… ಬ್ಲ್ಯಾಕು
ಐಸು ಐಸು.. ಮೀಟು ಮೀಟು
ಮೈಯ್ ಫ್ಯೂಚರ್… ಡಾರ್ಕು

ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಡೀ?
ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಡೀ?

ಕೈಲ ಗ್ಲಾಸ್… ಓನ್ಲೀ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್
ಹ್ಯಾ೦ಡ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್… ಗ್ಲಾಸ್ಲಾ ಸ್ಕಾಚು
ಐಸು ಫುಲ್ಲು… ಟಿಯರ್ರು

ಎ೦ಮ್ಟಿ ಲೈಫು… ಗರ್ಲ್ ಕಮ್ಮು
ಲೈಫು ರಿವರ್ಸು… ಗಿಯರ್ರು

ಲವ್ವು ಲವ್ವು… ಓ ಮೈ ಲವ್ವು
ಯು ಶೋಡು ಮಿ… ಬವ್ವು

ಕವ್ವು ಕವ್ವು…ಹೋಲಿ ಕವ್ವು
ಐ ವಾ೦ಟ್ ಯು ಹಿಯರ್… ನವ್ವು

ಗಾಡ್ ಐ ಯಾಮ್ ಡೈಯಿ೦ಗ್ ನವ್ವು
ಶೀ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಪಿ ಹವ್ವು?

ದಿಸ್ಸು ಸಾಂಗ್-ಉ… ಫಾರ್ ಸೂಪ್ ಬಾಯ್ಸು
ವಿ ಡೋ೦ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚಾಯ್ಸು

ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಡೀ?
ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಡೀ?
ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಡೀ?
ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಡೀ?

ಫ್ಲಾಪ್ ಸಾಂಗ್…

ಯೋ ಬಾಯ್ಸ್.. ಅಯಾಮ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್

solo ಸಾಂಗ್….ಸೋಲೋ… ಸಾಂಗ್…
ವೈ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೇಟ್-ವರಿ ಕ್ರಿಕೇಟ್-ವರಿ ಕ್ರಿಕೇಟ್-ವರಿ ರೀ..

ವೈ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೇಟ್-ವರಿ ಕ್ರಿಕೇಟ್-ವರಿ ಕ್ರಿಕೇಟ್-ವರಿ ರೀ..

ಪರ್ತಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟು ಟೆಸ್ಟು
ಆಡಿದ್ ಸುಮ್ನೇ ವೇಷ್ಟು
ವೈಟು ವಾಷು ಅದ್ರೆ ಬೆಷ್ಟು
ಕುಡಿಬೌದು ಪೆಪ್ಸಿ ಬೂಸ್ಟೂ..

ವೈ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೇಟ್-ವರಿ ಕ್ರಿಕೇಟ್-ವರಿ ಕ್ರಿಕೇಟ್-ವರಿ ರೀ..

ವೈ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೇಟ್-ವರಿ ಕ್ರಿಕೇಟ್-ವರಿ ಕ್ರಿಕೇಟ್-ವರಿ ರೀ..

ವೈಟು ಸ್ಕಿನ್ನು ಕ್ಲಾರ್ಕು ಕ್ಲಾರ್ಕು
ನೆಟ್ಟ ಮೈಲ್-ಸ್ಟೋನ್ ಮಾರ್ಕು
ಸೀನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸು ಫೇಲು ಫೇಲು
ಅವ್ರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಾರ್ಕು..

ವೈ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೇಟ್-ವರಿ ಕ್ರಿಕೇಟ್-ವರಿ ಕ್ರಿಕೇಟ್-ವರಿ ರೀ..

ವೈ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೇಟ್-ವರಿ ಕ್ರಿಕೇಟ್-ವರಿ ಕ್ರಿಕೇಟ್-ವರಿ ರೀ..

ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಗ್ಲೌಸು
ಕಾಲಲ್ ಪ್ಯಾಡು
ಹಾರ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಫಿಯರು

ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಕೋರು
ಬೌಲರ್ ಕಮ್ಮು
ಸ್ವಿಂಗ್ ಬಾಲು…ಫಯರ್ರು

ಬೌಲ್ಡೋ ಬೌಲ್ಡೋ
ಮಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡೋ
ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಗ್ರೌಂಡು

ಬೂ(boo)ವೋ…ಬೂ(boo)ವೋ
ಕ್ರೌಡ್ ಫುಲ್ಲ್ ಬೂ(boo)ವೋ
ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ನವ್ವು

ಓ ಗಾಡ್ ವಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂಗ್ ನವ್ವು, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಪಿ ನವ್ವು
ದಿಸ್ ಸಾಂಗು ಫಾರ್ ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸು.. ಯೂ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆನ್ಸು….!!!

ವೈ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೇಟ್-ವರಿ ಕ್ರಿಕೇಟ್-ವರಿ ಕ್ರಿಕೇಟ್-ವರಿ ರೀ..

ವೈ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೇಟ್-ವರಿ ಕ್ರಿಕೇಟ್-ವರಿ ಕ್ರಿಕೇಟ್-ವರಿ ರೀ..