ವೈ ದಿಸ್ ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ ರೀ

Posted: February 16, 2012 in aNaka, ಅಣಕ, ಅಣಕವಾಡು, ಇತ್ಯಾದಿ..., ಗಮ್ಮತ್ತಿನ ಹಾಡು, ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ, gammaththina haadu, spoof
Tags: , , , , ,

ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೊಬ್ರು ಪತ್ರೊಡೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ ಆಯ್ತಂತೆ…

ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕೊಲವೆರಿ ಹಾಡಿಗೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ 🙂

ಪತ್ರೊಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಆದ ವರಿ.. (ಕೊಲವೆರಿ ರಿಮಿಕ್ಸ್ :))
—————————————————-

ವೈ ದಿಸ್ ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ ರೀ
ವೈ ದಿಸ್ ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ ರೀ

ಮಸಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್….

ವೈ ದಿಸ್ ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ ರೀ

ಮೆಂಟೇನ್ ಪ್ಲೀಸ್

ವೈ ದಿಸ್ ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… …. …. ರೀ
ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಊರು ಊರು…
ಊರ ಎಲೆಯೇ ಬೆಸ್ಟು….

ಬೆಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ
ಎಲೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟು

ವೈ ದಿಸ್ ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ ರೀ

ಬ್ಲ್ಯಾಕು ದಂಟು ಲೀವ್ಸು ಲೀವ್ಸು
ಪತ್ರೊಡೆಗೆ ಟೇಸ್ಟು
ಗ್ರೀನು ದಂಟು ಇದ್ರೆ ಇದ್ರೆ
ಟೇಸ್ಟು ಬರೋದು ಡೌಟು

ವೈ ದಿಸ್ ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ ರೀ

ಕೈಯಲ್ ಲೀವ್ಸು
ಓನ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್…

ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೀವ್ಸು
ಪಾತ್ರೆಲ್ ಮಸಾಲ
ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರು

ಬೆಂಕಿ ಆನ್
ಪೋಸ್ಟು ಕಮ್ಮು
ನಂಗೆ ಬಂದಿತು ಲೆಟರು..

ಫ್ರೆಂಡು ಫ್ರೆಂಡು
ಓ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡು
ಬರ್ದಿದ್ಲು ಲೆಟರ್ ನವ್ವು

ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ
ಓ ಮೈ ಗಾಡು
ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರೀಡು…

ಓ ಗಾಡ್ ಅಯಾಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನವ್ವು
ಪತ್ರೊಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತ್ ನವ್ವು
ದಿಸ್ ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾಗ್ಸು…
ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚಾಯ್ಸು…:-)

ವೈ ದಿಸ್ ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ ರೀ

ವೈ ದಿಸ್ ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ… ಪತ್ಥರ್ ವಡೆ ರೀ

Advertisements
Comments
  1. Narayan says:

    ಹ-ಹ್ಹ.. ಸಿಹಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಬಡಿಸಿದ ವಿಜಯರಾಜ ಕನ್ನಂತ್‌ 🙂

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳಿ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s