ನಿರೀಕ್ಷೆ

Posted: ಮೇ 20, 2008 in ಮನಸಿನ ಹಾಡು

ಬದುಕು ನಿಂತ ರಾಡಿ
ನೀರಂತಾಗಿದೆ
ನಿನ್ನೆ ಮಳೆಯ ಬಿರುಸಿಗೆ
ಕೋಡಿ ಹರಿದಿದ್ದ ಮರೆತಿದೆ
ನಾಳೆ ಮಳೆ ಬಾರದೇ
ಹೋಗಬಹುದೇನೋ ಆದರೆ…
ಅರಳದೆ ಹೊದೀತೆ
ಭರವಸೆಯದೊಂದು ತಾವರೆ…?

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳಿ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s